Stichting Het Maderondehuis
 

Welkom op de website van stichting Het Maderondehuis


Deze website verstrekt informatie over de bestuurssamenstelling, de activiteiten en de financiële verantwoording van de stichting. Voor nadere informatie kunt u gebruik maken van de vermelde contactgegevens. 


Naam

Het Maderondehuis

RSIN/fiscaal nummer

81607944

Contactgegevens

Camphuysenstraat 10

3906 WV Veenendaal

tel. 06-12238103

email: mandersloot@hotmail.com

Rekeningnummer

NL11 RABO 0112 5337 28

Bestuur

mw. H.A.W.M. Ernst-Tomassen

mw. M. Hagelstein-Mandersloot, voorzitter

dhr. B.S. Steenhuis, penningmeester

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden vervullen hun taken pro deo. Er zijn dus geen betaalde functies binnen het bestuur.

Doelstelling

De stichting heeft als doel giften te verstrekken aan personen of instellingen die het algemeen belang dienen door activiteiten te doen plaatsvinden die doeleinden helpen te verwezenlijken op levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel of wetenschappelijk gebeid.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Beleidsplan

Beleidsplan-Maderondehuis-versie-1.1.doc

Financiële verantwoording

Financieel-overzicht-2012-maderondehuis.xls

Financieel-overzicht-2013-maderondehuis.doc.docx

Financieel-overzicht-2014-maderondehuis.xls

Financieel-overzicht-2015-maderondehuis.xlsx

Finaniceel-overzicht-2016.xlsx

Financieel-overzicht-2017/2018

Financieel-overzicht-2019

Financieel-overzicht-2021

Financieel-overzicht-2022

Financieel-overzicht-2023_1.xlsx

Activiteiten

Activiteitenoverzicht%202022%20Stichting%20Het%20Maderondehuis_1.docx

Activiteitenoverzicht%202023%20Stichting%20Het%20Maderondehuis_1.docx